ბიოლოგია

გთავაზობთ მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამით გათვალისწინებული მასალით. შევასწავლით ცოცხალ არსებათა აგებულებას, ფუნქციებს, გავრცელებას, წარმოშობას, განვითარებას, კავშირს ერთმანეთთან და არაცოცხალ ბუნებასთან .ზოგადი ბიოლოგიის, ანატომიის, მემკვიდრეობისა და გენეტიკის ამოცანების შესწავლას.სასწავლო პროცესში მოხდება მუდმივი კონტროლი, შუალედური ტესტირებები.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები