გაძლიერებული Excel-ის შემსწავლელი კურსი

გაძლიერებული Excel-ის კურსი მოიცავს:

 • ცხრილის ფორმატირება
 • ფორმულების შედგენა
 • არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია
 • ხელფასის უწყისის შედგენა
 • პროცენტის დარიცხვა
 • დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე
 • საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნა
 • დისტრიბუციის კონტროლი
 • საწყობის დინამიკა
 • ვადების კონტროლი
 • ფასწარმოქმნა
 • მონაცემთა ბაზის სორტირება
 • პირობითი გაფილტვრა (ფილტრი, Advanced ფილტრი)
 • ბეჭდვის პარამეტრები
 • ფურცლის და სვეტის დაცვა და კოდირება
 • საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა და მათთან მუშაობა: ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები და დანართი, მიღება-ჩაბარების აქტი

Excel-ის კურსის განმავლობაში შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:

 • ლოგიკური ფუნქციები: IF; ორმაგი IF; AND; OR; IFERROR;
 • სტატისტიკური ფუნქციები: Count IF; Count IFs; Countblanc; Count A; Count namber; Average IF; Larg; Small; Average IFs
 • დროის ფუნქციები: Day360; Wseekday; ფასნამატი, ვადის კონტროლი Yearfrac; Networkdays; Workday; day; month; year; Today
 • მათემატიკური ფუნქციები: Sumif; Sumifs; Power; Round; Producte
 • ფინანსური ფუნქციები: LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან (Vlookup; Hlookup)
 • შემაჯამებელი ცხრილების აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (Pivot Table)
 • ჩვეულებრივი და შემაჯამებელი დიაგრამების აგება (Pivot Table Chart)
 • Date Validation ავტოსიების შექმნა

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 საათი

კურსის ღირებულება: ჯგუფი - 150 ლარი (12 ლექცია)

მის: რუსთაველის გამზ.1 IV სადარბაზო IV სართული. (თავისუფლების მოედანთან).

ტელ: 298 30 06; 595 404 748; 597 000 741

ელ ფოსტა: newgen.ge@gmail.com