გეოგრაფია

სახელმძღვანელოები შერჩეულია იგივე სტანდარტის მიხედვით რაც სასკოლო–საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ტესტებზე მუშაობას დასჭირდება. ყოველი თვის ბოლოს თითოეულ საგანში, აბიტურიენტებს უტარდებათ შემაჯამებელი ტესტირება.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები