გერმანული ენა

აბიტურიენტებს მოვამზადებთ იგივე სტანდარტის მიხედვით რაც სასკოლო–საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ტესტებზე მუშაობას დასჭირდება. სისტემატიური ტესტირება კი დაგვეხმარება შეფასდეს მოსწავლის არსებული ცოდნა და აქცენტი გაკეთდეს შედეგების გაუნჯობესებაზე კონკრეტულ თმატიკასთან დაკავშირებით.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები